Preuzimanje dokumenata

Ugovor o posredovanju u kupovini – kupac

Ugovor o posredovanju u kupovini – kupac (Preuzmite PDF)

Ugovor o posredovanju – prodavac

Ugovor o posredovanju – prodavac (Preuzmite PDF)

Ugovor o posredovanju u Zakupu – zakupac

Ugovor o posredovanju u Zakupu – zakupac (Preuzmite PDF)

Ugovor o posredovanju u Zakupu – zakupodavac

Ugovor o posredovanju u Zakupu – zakupodavac (Preuzmite PDF)